Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Periodisera kontering

Allmänt

Periodisering av konteringar går att utföra i MediusGo, men det är en förutsättning att det ekonomisystem som används kan ta emot periodiseringsinformation för att det ska fungera fullt ut.

Konteringsrad som ska periodiseras konteras som vanligt på det kostnadskonto på vilket kostnaden ska bokföras och balanskontot för periodiseringen anges i periodiseringsformuläret

Periodisering av konteringsrad

För att periodisera en konteringsrad markerar man först den aktuella konteringsraden.

För att periodisera flera rader samtidigt bockar man i rutan Per.

Tryck därefter på knappen Periodisera.

Beroende på hur MediusGo är konfigurerat kan periodisering ske på följande olika sätt:

Periodisering med angivande av konto och start/slut datum

Välj vilket balanskonto som ska användas för periodiseringen, endast konton som är markerade som periodiseringskonton i kontoplanen visas i listan över valbara konton. Om det konto Du vill använda saknas i listan måste detta konto markeras som ett periodiseringskonto i Kontoplanen. Läs om hur Du gör detta i artikeln Kontoplan.

Ange datum Fr.o.m. (år och månad) och datum T.o.m. (år och månad) för periodiseringen och klicka på Periodisera varvid det konterade beloppet fördelas över det antal perioder som angivits. Eventuell öresavrundning läggs automatiskt på den första perioden.

Justering av beloppen mellan perioderna kan göras manuellt vid behov. Avsluta periodiseringen genom att klicka på OK-knappen.

Periodisering genom angivande av periodiseringsmall

Utöver ovanstående stödjer även MediusGo att periodisering genomförs med angivande av periodiseringsmall. Stöd finns för att periodiseringsmallen kan innehålla olika mycket information (skiljer mellan olika ekonomisystem):

  • Periodiseringskonto.
  • Antal perioder.
  • Startdatum (period).
  • Slutdatum (period).

Att konteringsraden är periodiserad framgår av ikonen med en pil som visas på raden.

Ta bort och redigera periodisering

  • För att redigera/ta bort en periodiserad rad klickar man på ikonen med en pil och periodiseringsformuläret öppnas.
  • För att redigera/ta bort flera periodiserade rader som har samma periodisering markerar man dessa rader i kryssrutan i kolumnen Per. och klickar sen på knappen Periodisera.
  • För att ta bort periodiseringen, klicka på Ta bort och samtliga rader raderas. Klicka på OK för att avsluta och konteringsraden visas nu på fakturan utan periodisering.
  • Redigera en periodisering genom att ändra i fälten och därefter klicka på OK.

Begränsa periodiseringar via systeminställningar

Begränsning av funktionen för periodisering kan konfigureras via administrationsverktyget för att:

  • Förhindra att konteringsrader där konto flaggat som momskonto periodiseras (AllowVATPeriod).
  • Förhindra att periodisering utförs på period som är stängd (MinPeriodicDate/MaxPeriodicDate). 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.