Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kvittering av fakturor i Kö för automatiska steg

Kön "Kö för automatiska steg" skapas vid installation av MediusGo, och används för att presentera fakturor som befinner sig i arbetsflödet i ett steg där systemet ska utföra automatisk behandling av fakturorna.

Exempel på sådant steg i flödet är när fakturorna ligger för att invänta en automatisk kvittens från ekonomisystemet på att fakturan bokats korrekt.

Möjlighet finns i detta steg att utföra bokningskvittensen manuellt.


Observera!


Detta ska endast utföras i fall där kvittensen uteblivit från ekonomisystemet och endast efter kontroll av fakturans bokföringsmässiga status i ekonomisystemet.

Öppna fakturan i denna kö och klicka på knappen Manuell kvittering. 

Följande formulär öppnas:

  • Skapa ny bokning
    Vid markering av alternativet ställs fakturan om så att den är markerad som ännu ej bearbetad. Detta alternativ används då en faktura har varit bokad och man vill göra om bokningen. När fakturan skickas vidare kan då en ny bokningspost skapas av integrationen. Meddelande måste anges.
  • Skapa godkännandekvittens
    Vid markering av alternativet skapas en kvittens som säger att bokningen gått bra och fakturan kan gå vidare i flödet. Detta alternativ används då en faktura inte har fått korrekt kvittens från affärssystemet. Meddelande måste anges.
  • Skapa felkvittens
    Vid markering av alternativet skapas en kvittens som säger att fakturan har gått fel och hamnar därefter i utredning eller i ankomstregistrering beroende på om det är en preliminär-, definitiv- eller anulleringsbokning. Detta alternativ används då det av någon anledning har blivit fel i affärssystemet eller i MediusGo och man vill korrigera i MediusGo. Meddelande måste anges.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.