Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Externa register

I administrationsverktygets menyalternativ Basregister - Externa register finns möjlighet att skapa t.ex. korsreferensregister i syfte att utgöra underlag för systemet att göra uppslag mot i samband med utvecklad kundanpassning.

Fördelen med att tillhandahålla registren via denna funktion är att de enkelt kan underhållas manuellt.

Vanligt förekommande användande är t.ex. översättning av användarid från ekonomisystemet/inköpssystemet, till motsvarande användares MediusGo användarkonto.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.