Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Momsfördelning

Koppla Momsfördelning till Momskod

Funktionen Momsfördelning används för att koppla konteringsrader till en momskod som är skapad i systemet.

För att lista de momsfördelningar som finns upplagda, välj menyalternativet Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momsfördelning och klicka på Visa.

 

Skapa ny Momsfördelning

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa en ny momsfördelning, följande formulär visas:

Funktionen används på två olika sätt beroende på vilken typ av moms som ska fördelas. Om den ska användas för fastighetsmoms krävs att parametern UseVAT är aktiverad och att momsfördelningsdimensioner angetts på konteringssträngen. Läs mer om detta i artikeln Uppsättning av Fastighetsmoms.

FältByggmoms/EUmomsFastighetsmoms
MomskodHär anges vilken momskod som fördelningen ska kopplas till. Momskoderna ska ha skapats i funktionen Momskoder.Här anges vilken momskod som fördelningen ska kopplas till. Använd de momskoder som skapats i Kodplanen (värde från den dimension som är Momsfördelningsstyrande)
VärdeLämna tomtFältet avser fastighetsidentitet (värde från den dimension som är Momsfördelningsreferens).
ProcentLämna tomtAnger hur stor del av den ingående momsen som är avdragsgill vid kontering av kostnad gällande en fastighets gemensamma ytor (i fastighet som inrymmer både lokaler och bostäder).

Exempel: 

Med Momskod för noll moms = 0.

Med Momskod för full moms = 100.

Med Momskod för gemensam moms = Det %-värde för avdragsgill moms som denna fastighet använder.

Konteringsmall för faktura MED momsHär skapas eller väljs en konteringsmall som ska utgöra fördelningen för hur momsen ska hanteras för inkommande fakturor kopplade till aktuell momskod där fakturan har ett momsbelopp.
Konteringsmall för faktura UTAN moms

Här skapas eller väljs en konteringsmall som ska utgöra fördelningen för hur momsen ska hanteras för inkommande fakturor kopplade till aktuell momskod där fakturan saknar ett momsbelopp.
Därmed kan en momskod och som kopplas till en faktura generera olika momsrelaterade konteringsförslag beroende på om fakturan har ingående moms eller inte

Ta bort eller ändra befintlig Momsfördelning

För att ta bort en momsfördelning, eller redigera en befintlig öppnas den först från grundvyn med listan över alla befintliga momsfördelningar och därefter kan den redigeras och sparas på nytt, alternativt tas bort.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.