Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Admin logg

Allmänt

I administrationsverktygets menyalternativ Admin Logg finns en funktion för att lista vilka loggade händelser som har utförts i administrationsverk. Loggning sker automatiskt i systemet vid administration av följande funktioner:

  • Användare: Lägg till/ta bort, koppla till/från bolag samt egenskaper på bolag
  • Ersättare: Lägg till/ta bort
  • Roller: Lägg till/ta bort, koppla till/från bolag samt egenskaper på bolag
  • Systeminställningar: aktivera/inaktivera parametrar

Syftet med funktionen att systemet ska erbjuda information om vilka åtgärder som vidtagits i administrationsverktyget, vem som utfört åtgärderna och när.

Loggfunktionen visar information för alla bolag.

Visa loggade händelser för vald funktion

Välj menyn Systemkonfiguration – Admin Logg och följande fönster visas:

Filtrering av logglistan kan ske dels med val av Område/Händelse i droplistorna

Område

Visar alla funktioner (områden) i systemet som loggas, dessa är:

OmrådeBeskrivning
AnvändareVisar alla loggade ändringar som är utförda via funktionen Organisation - Användare
Användare:BolagVisar alla loggade ändringar som är utförda via funktionen Organisation - Användare och berör användares egenskaper på juridisk enhet.
AvtalsfakturorVisar alla förändringar avseende avtalsfakturor som är utförda via funktionen Verksamhetsregler - Avtalsfakturor
ErsättareVisar alla loggade ändringar som är utförda avseende ersättare
LicensVisar alla loggade licensförändringar som är utförda i aktuell installation/instans.
RollVisar alla loggade ändringar som är utförda avseende roller.
Roll:BolagVisar alla ändringar som är utförda avseende rollers egenskaper på bolag.
SysteminställningarVisar alla ändringar som är utförda på menyalternativet Systemkonfiguration – Systeminställningar.


Händelse 

Ger möjlighet att ytterligare filtrera valt Område enligt ovan per sökt funktion.

De val som finns i droplisten Händelse styrs av vilket område som är valt, tex så hittas ändringar i attestreglerna när område Roll:Bolag är valt.

Om inget område är valt kan heller inget värde för händelse väljas.

Övriga fält

Utöver detta kan ytterligare filtrering göras baserat på följande begrepp:

Övriga fältBeskrivning
Utfört påAnger vilket värde som är ändrat, tex rollnamn
Utfört av

Anger vilken administratör som har utfört ändringen

Datum frånAnger startdatum i datumintervall för loggade händelser
Datum tillAnger slutdatum i datumintervall för loggade händelser

När önskvärda filtreringsinställningar är gjorda hämtas aktuella logghändelser via klick på Visa-knappen.

Sortering av det presenterade loggresultatet kan göras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på rubriken.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.