Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Integration

Allmänt

Under adminverktygets huvudmeny Systemkonfiguration återfinns menyalternativet Integration.

Syftet med funktionen är att möjliggöra manuell körning av de integrationsjobb som finns upplagda i systemet

Visa registrerade integrationsjobb

Öppna menyalternativet Systemkonfiguration Integration och följande formulär visas:

Välj bolag i listan Valbara bolag och flytta till listan Valda bolag för att välja vilket bolag som integrationen ska köras för.

Välj därefter det eller de integrationsjobb från listan Valbara jobb till listan Valda jobb.

Klicka därefter på knappen Kör för att köra det/de valda jobben.

För att köra integrationsjobb som är oberoende av bolag (om sådana finns upplagda): Välj jobb i listan Valbara jobb under rubriken Integrationsjobb oberoende av bolag, och lägg till i listan Valda jobb, kör jobben via knappen Kör.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.