Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Sökfilter

Under menyalternativet Sökfilter är det möjligt att ange de alternativ som ska finnas i droplisten Anpassad status på sökformuläret i MediusGo.

Syftet med denna droplist är att kunna filtrera sökresultatet utifrån flera parametrar än de som finns i droplisten Fakturastatus.

Visa befintliga sökfilter

Klicka på knappen Visa för att lista de filteralternativ som finns i installationen.

Lägg till sökfilter

Klicka på knappen Ny överst på sidan för att lägga till ett sökfilter och följande formulär öppnas:

Följande ska anges:

FältBeskrivning
NamnNamnet på sökfiltret.
BeskrivningBeskrivningen av filtret är det som syns i droplisten på sökformuläret.
SQL mot aktiva fakturorAnge den SQL-fråga som hämtar rätt fakturor av de som är aktiva.
SQL mot arkiverade fakturorAnge den SQL-fråga som hämtar rätt fakturor av de som är arkiverade.
BolagVälj om filtret ska finnas i samtliga bolag eller bara något. Alternativet System (alla bolag) innebär att man inte behöver lägga upp samma filter i varje bolag för sig. Det är dock på sökformuläret bara möjligt att söka i ett bolag åt gången.

Redigera sökfilter

För att redigera ett filter klickar man på det i listan samma formulär som vid nytt filter öppnas men med uppgifterna ifyllda. Gör ändringar och klicka på Spara

Ta bort sökfilter

För att ta bort ett sökfilter klickar man på det i listan och klickar därefter på Ta bort.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.