Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Ärenden

På administrationsverktygets funktion Faktura - Ärenden sker administration av ärenden som ligger i ett steg men inte är adresserade till någon användare eller grupp.

Detta bl.a. kan inträffa när man skickat en faktura till en adressat som ej har blivit upplagd i flödesmotorn korrekt, eller vid oväntade strömavbrott.

Följande fönster visas:

I listan Oadresserade ärenden visas den eller de fakturor som ligger i något steg, dock utan adressat. I listan visas Fakturanummer, Leverantör, Förfallodatum samt i vilket steg ärendet (fakturan) befinner sig.

Ärendehistorik

För att visa historik (vem eller vilka som har arbetat med fakturan), dubbel-klicka på fakturan i listan. Historiken visas i listan Ärendehistorik på den högra delen av formuläret.

Skicka ärendet till en adressat

  1. Markera en faktura.
  2. Välj i viket steg den skall adresseras 
  3. Välj en eller flera adressater att skicka fakturan till.
  4. Klicka på OK-knappen för att skicka ärendet till vald adressat.

Observera!


  • Om du väljer ett annat steg än det som fakturan befinner sig i (står längst till höger på raden), så kommer fakturan att ligga kvar i listan. Adressaten du väljer kommer dock att bli kopplad till ärendet men i det steg du valt i droplisten.
  • Om du väljer samma steg i droplisten som det som fakturan befinner sig i så försvinner fakturan från listan ’Oadresserade ärenden’ vid klick på OK.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.