Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Administration av ordermatchning

Observera!


Grundinställningarna för ordermatchning i MediusGo görs vid uppsättning av systemet och bör inte ändras utan att först kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.

Inställningar för ordermatchning finns på flera ställen i administrationsverktyget:

  • Aktivering av ordermatchning, hur matchningen ska gå till, regler för kontering mm finns under Systemkonfiguration-Systeminställningar-Inköpsintegration 
  • Vilka kolumner som ska vara synliga på artikelradsfliken i fakturafönstret och på formuläret Sök order finns under Systemkonfiguration-Import-Inköpsintegration 
  • Regelverk kopplat till integrationen, tex kontroll av ordernr, visas under Systemkonfiguration-Integrationskonfiguration

Övriga inställningar som kan göras efter installationen:

Öresavrundning

Om en differens uppstår vid matchningen som är mindre än en enhet i aktuell valuta (tex mindre än 1 kr) så kan denna automatkonteras av systemet. För att detta ska fungera ska ett konteringsförslag finnas uppsatt på bolagsnivå som är av radtypen Öresavrundning.

Läs mer om hur man sätter upp konteringsförslag i kapitlet Konteringsförslag.

Påslag

Avvikelser inom vissa gränser kan automatkonteras genom inställningar på följande sätt:

Aktivera systemparametrarna MatchOrderInvoiceAmount och ange där maximalt tillåtna avvikelse i valutaenheter och procent,  tex 5% av fakturabeloppet dock max 50 valutaenheter samt UseMarkupAllocation för att bestämma att avvikelser ska konteras som påslag.

Vissa ekonomisystem kräver också att UseOrderAllocation är aktiverad.

Till detta skapas också ett konteringsförslag på bolag med radtypen Påslag på samma sätt som under rubriken Öresavrundning ovan.

Inköpare

Det är möjligt att lägga upp användare som inköpare och fakturor kan då skickas till dennes personliga kö  med statusen Inköpare

Gå till Organisation – Köer – Köer.

Markera Visa personliga köer och klicka på Visa

Klicka på den kö vars användare ska vara inköpare

Markera steget Inköpare (CheckArticle) och klicka på högerpilen

Klicka på Spara.

I MediusGo kommer nu alternativet Inköpare att finnas på Skicka-formuläret

 

Den person som står som inköpare på en order blir då automatiskt föreslagen som mottagare.

Leverantörer

Det är möjligt att märka upp leverantörer som inköpsleverantörer och fakturor från dessa går då in i orderflödet även om det inte står ett ordernr på fakturan. Gör så här för att sätta upp detta:

Gå till Basregister - Leverantörer - Leverantörer och öppna formuläret för aktuell leverantör. Markera därefter kryssrutan Inköp och klicka på Spara.

 

Köer

Köerna Kontrollera order (CheckOrder) och Invänta inleverans (DeliveryWait) används vid ordermatchning och dessa sätts normalt upp vid installation av systemet.

De sätts upp som vanliga köer med den skillnaden att de ska ha två valda steg som heter lika men steget med liten begynnelsebokstav gäller för den automatik systemet använder och det med stor bokstav är det manuella steget dit fakturorna skickas via skickaformuläret.

Läs mer om hur du sätter upp köer i kapitlet Köer.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.