Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Hur har fakturan kommit in?

Om det upplevs som att en faktura kommit in sent eller till fel bolag och ni använder MediusGo tolkningstjänst är det enkelt att kolla informationen på fakturan.


Fakturor som tolkas via MediusGo tolkningstjänst har en lodrät text i vänsterkant som talar om när fakturan anlände till tolkningen, om den är skannad av Er (Extern) eller av skanningspartner.


Om fakturan är mailad så visas avsändar- och mottagaradress. Det är mottagaradressen som avgör vilket bolag fakturan kopplas till i MediusGo.


Markera och kopiera texten och klistra sedan in den i t.ex. programmet Anteckningar eller Word så är den lättare att läsa.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.