Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Roller och konteringsrättigheter

Begränsning av den kodplan som en användare har tillgång till att använda vid kontering av fakturor sker via rollformulärets flik Konteringsrättigheter.
Vilka dimensioner som kan begränsas styrs via administration av resp. dimensions egenskaper, vilket utförs i funktionen Systemkonfiguration – Konteringssträng

Öppna aktuell dimension och markera rutan ”Filtrera värden vid kontering utifrån rollbehörighet”.


Gå sedan till Organisation-Roller och öppna aktuell roll. Markera det bolag konteringsrättigheterna ska gälla på fliken Rollens bolag och klicka på fliken Konteringsrättigheter

Klicka på fliken för den dimension rollen ska kunna kontera på och markera aktuella värden i rutan Valbara och flytta dem till rutan Valda med >-knappen


I rutan Värde är det möjligt att, med wildcards, lägga in ett intervall av konteringsdimensioner. Ett exempel på detta är att, på kontofliken, skriva 6% och klicka på > -knappen. Detta innebär att alla konton som börjar på 6 väljs utan att man behöver flytta varje värde för sig.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.