Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Fakturahuvudet

Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.

Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat.

FältBeskrivning
FakturanummerTolkat eller registrerat fakturanummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering
FakturabeloppFakturans totalbelopp i transaktionsvalutan.
BolagMottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste ärendet makuleras och startas om.
LeverantörsnamnHär visas leverantörens fullständiga namn. Hämtas från ekonomisystemets leverantörsregister. Klicka påför att få kompletterande info om leverantören.
Order/inköpsnummerSkannat/tolkat ordernummer på fakturan. Detta kan ändras på fliken Övrigt, i fältet Order/inköpsnr.
VerifikatnrVerifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest.
LöpnummerEv. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet.
LeverantörsidIdentitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering. Klicka påför att söka leverantör. Läs mer om detta i kapitlet Byte av leverantör
ReferensReferensvärdet avser att utgöra en koppling till den person inom köparorganisationen som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet.

Här visas också det senaste systemmeddelandet när sådant finns på fakturan, dölj meddelandet genom att klicka på krysset i det övre högra hörnet.

Övrig information i denna sektion finns uppdelad på två flikar:

Fakturainfo

FältBeskrivning
MomsbeloppFakturans momsbelopp.
ValutaFakturans valuta.
KursVäxlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta.
BeloppFakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta.
MomskodAnvänds för att välja/ange en momskod som ska kopplas till fakturan. Se vidare i artikeln Momskoder för närmare beskrivning av funktionen.
FakturadatumLeverantörens datum för utställande av faktura.
FörfallodatumDatum då faktura skall vara betald
BokföringsdatumDatum då fakturan bokfördes.

Övrigt

FältBeskrivning
OCR-nrTolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan. Justerbar i samband med ankomstregistrering, därefter är fältet låst för redigering.
Kopplad fakturaOm fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Se vidare i kapitlet Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor.
AnkomstdatumDatum då fakturan ankom till bolaget.
Order/inköpsnrOrdernr kopplat till fakturan. Klicka på knappen Uppdatera rader för att uppdatera alla artikelrader med angivet ordernr.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.