Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Sektionen Övrigt i Fakturafönstret

Sektionen Övrigt i fakturafönstret kan visas/döljas genom att klicka på

I denna del samlas information såsom:

FältBeskrivning
FakturaidInternt ID för fakturan i MediusGo databas. Sätts automatiskt vid import av faktura.
LöpnummerEv. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet.
ÄrendenrNummerserie för ärendet i MediusGo som skapas automatiskt (löpnummer).
Senaste vernrSenast tilldelade verifikationsnummer för fakturan (om flera olika serier finns för prelbokning/defbokning).
Preliminärbokad, DefinitivbokadHär anges datum för när respektive bokningstransaktion skapades för överföring till ekonomisystemet.
BetaldDatum när fakturan betalades. Överförs i befintliga fall via integrationen från ekonomisystemet.
Föreg. vernrFöregående verifikationsnummer som tilldelats fakturan vid föregående bokning. (t.ex. vid prelbokning).
ImportdatumDatum när fakturan importerades till MediusGo.
BuntdatumDatum då fakturan blev skannad, normalt samma datum som Importdatum.
BuntnummerBunt där den fysiska fakturan finns lagrad. Numret sätts på fakturabunten i samband med skanning. Kan utgöras av numeriskt löpnummer alt. datum.
BuntindexPlats/position i ordningsföljd för den fysiska fakturan i bunten.
Godkänn spärrad leverantörAnvänds för att låsa upp spärrad leverantör temporärt för den aktuella fakturan. Läs mer om detta i artikeln Spärrade leverantörer.
Sekretessfaktura
Här görs inställningar för sekretessfaktura. Läs mer om detta i artikeln Sekretessfaktura.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.