Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Utskrift av sökresultat och rapporter

När Du tagit fram ett sökresultat eller en rapport och vill skriva ut detta, gör så här.


Klicka på knappen Utskrift ovanför sökresultatet

En ny utskriftsvänlig sida öppnas som sedan skrivs ut via File-Print (Arkiv-Skriv ut).

Utskriften kan även omfatta både fakturalistan och resp. fakturas konteringsrader genom att markera kryssrutan Inkludera konteringsrader vid: innan du klickar på Utskrift. 


På utskriften framgår utskriftsdatum.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.