Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Registrera från kö

Funktionen Registrera från kö, är utformad för att på ett enklare och mer rationellt sätt kunna registrera en större volym filer/dokument som är placerade på en i förväg definierad katalog/sökväg i nätverket, t.ex. genom skanning direkt till denna katalog.

Köer skapas på sidan System i administrationsdelen och behörigheter tilldelas på antingen rollformuläret eller köformuläret

Använda kö för registrering av dokument

Vid inloggning till MediusGo Contract nås funktionen för registrering av dokument från kö via knappen Registrera från kö i den svarta menykolumnen till höger, följande visas vid klick på knappen:

Om användaren har rätt att registrera från köer kopplade till mer än ett företag, kan företag väljas via droplistan Välj företag…

Samtliga köer listas och presenteras med 

 • Könamn: namnet på kön. 
 • Antal: antal oregistrerade dokument som finns i kön.
 • Låst av: om en annan användare arbetar med kön visas här namnet på den användaren och kön går inte att öppna.


Klicka på aktuell kö för att öppna registreringsformuläret, följande visas:

Första filen/dokumentet i aktuell katalog visas, samt vilket dokument detta är i ordningen och totalt antal dokument i kön. (1 av 22 enl. ovan).


Registrering av dokument sker enligt följande:

 1. Välj företag (om flera företag finns).
 2. Välj bolag (om flera bolag finns). Markera kryssrutan för att låta valet vara kvar till registrering av nästa dokument.
 3. Välj kategori (de fält som ev. är kopplade till den aktuella kategorin visas automatiskt). Markera kryssrutan för att låta valet vara kvar till registrering av nästa dokument.
 4. Välj dokumenttyp, (de fält som ev. är kopplade till den aktuella dokumenttypen visas automatiskt). Markera kryssrutan för att låta valet vara kvar till registrering av nästa dokument.
 5. Registrera värden för de aktuella fälten.
 6. Koppla aktuell fil/dokument till de registrerade data genom att klicka på <<knappen till vänster om bilden.
  När ett dokument är kopplat till registrerat data visas, i rutan under knappen, vilket dokument i kön det gäller.
 7. Nästa bild i katalogen visas, om denna tillhör samma dokument, klicka på << knappen igen. Det är möjligt att bläddra bland bilderna med hjälp av knapparna >>, >, < och << ovanför bilden för att koppla bilder som inte ligger efter varandra.
 8. Upprepa tills alla dokument som hör till samma data är kopplade.
 9. Spara aktuell registrering och bilder genom att klicka på Spara.


För att ta bort bilder som inte ska användas klickar man på knappen Radera fil ovanför bilden. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.