Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Dashboard - Kontering

På Dashboardens flik Kontering visas grafer utifrån hur fakturor är konterade.

Börja med att välja den period du vill se i datumfälten överst på fliken, datumen gäller fakturadatum.

Diagram baserade på kontering kan endast visas i ett bolag åt gången och i droplisten Bolag finns de bolag som valts överst på sidan.

Välj sedan vilken konteringsdimension du vill titta på och en graf med alla värden i vald kategori visas som staplar.

Det finns sedan två alternativ för att bryta ner resultatet:

  • Visa konto: Klicka på en stapel i grafen Konterat belopp på ... och en ny graf visas med en stapel för varje konto som konterats tillsammans med aktuellt dimensionsvärde, klicka sedan på en stapel i grafen Summa för varje konto och en lista med aktuella fakturor visas
  • Visa fakturor: Klicka på en stapel i grafen Konterat belopp på ... och en lista med fakturor konterade med valt dimensionsvärde visas

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.