Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Korrigering av fakturauppgifter

Ibland kan det vara nödvändigt att korrigera uppgifter i fakturahuvudet och detta kan endast göras i några steg.


Observera!

Om ni använder preliminärbokning så varierar det mellan ekonomisystem vad som är tillåtet att ändra på fakturor som har blivipreliminärbokade. Rådgör med er ekonomisystemskonsult om vad som är tillåtet för er.


Ankomstregistrering och Utredning

Följande uppgifter kan korrigeras i övre delen:

 • Fakturanummer
 • Fakturabelopp

Endast i Ankomstregistrering

 • Leverantör: Läs mer om detta i artikeln Byte av leverantör.
 • Verifikationsnr: Kan endast ändras om MediusGo inte är kopplat till något affärssystem. Styrs av parametern AllowEditVerNo.


Fliken Fakturainfo:

 • Momsbelopp
 • Valuta
 • Kurs
 • Momskod
 • Referens
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Bokföringsdatum


Fliken Övrigt:

 • OCR-nummer
 • Kopplad faktura (debet/kredit)
 • Ankomstdatum
 • Order/inköpsnr


Sakgranskning och Attest

Vissa uppgifter kan ändras i stegen Sakgranskning och Attest men detta styrs av ett antal systemparametrar som måste aktiveras. dessa parametrar finns i administrationsverktyget under Systemkonfiguration-Systeminställningar, fliken Funktioner.


Bokföringsdatum

Styrs av parametern AllowEditBookingdate, på formuläret kan även anges i vilket/vilka av stegen som bokföringsdatumet ska kunna ändras.


Förfallodatum

Styrs av parametern AllowEditDueDate. Om parametern aktiveras går förfallodatumet att ändra i samtliga steg.


Ordernummer

Styrs av parametern AllowEditOrderno, på formuläret kan även anges i vilket/vilka av stegen som ordernumret ska kunna ändras.


Övriga fält

Om övriga fält behöver ändras måste fakturan skickas till Utredning.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.