Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Fel 03: Fakturan har inleveranser, kan inte krediteras/backas! Vernr: #####


Typ av meddelande: = Integrationsrelaterat - GARP / WASP.


Orsak: Detta beror på att en följesedel redan finns kopplad mot fakturan i GARP.


Åtgärd: Det som behöver göras är att gå in i Garp och ta bort kopplingen till följesedeln och sedan gå tillbaka till MediusGo och skicka fakturan till betalning på nytt igen.

Detta beror mest troligt på att fakturan prebokades med den gamla integrationen (levfakt) och då blir det fel när den nu ska slutbokas med den nya integrationen som vi kallar för WASP.


Om detta inte löser problemet så kontakta oss på MediusGo Kundcenter, gärna direkt via kundportalen eller supportknappen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.