Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Momsbelopp större än totalbelopp inkl moms Felaktigt värde: ###.##


Typ av meddelande: = Integrationsrelaterat - Pyramid


Orsak: N/A


Åtgärd: Nolla momsen i fakturahuvudet och testa att skicka om fakturan på nytt.
Kontrollera så att den går in korrekt i Pyramid.
Om problemet kvarstår, kontakta MediusGo Kundcenter, gärna direkt via kundportalen eller supportknappen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.