Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kan ej hitta angivet konto

Typ av meddelande: Integrationsrelaterat - Visma Administration.


Orsak: Oftast beror det på att det finns ett slutdatum på kontot, t.ex. till 2020-12-31. 

Alternativt att kontot inte är aktivt eller inte finns upplagt på rätt år i ekonomisystemet.


Åtgärd: Kolla om de konton som fakturorna är konterade på har ett slutdatum i ekonomisystemet som passerats.

Alternativt att kontot inte är aktivt eller inte finns upplagt på rätt år i ekonomisystemet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.