Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Handlägga fakturor som ersättare

När du är ersättare för en användare och ska handlägga dennes fakturor hittar du dessa i droplisten Användare ovanför kölistan 

Välj den användare vars fakturor du ska handlägga och dennes personliga kö visas.


De rättigheter du ärver från den du ersätter är följande:

  • Bolag
  • Köer
  • Attesträttigheter, men det är din egen signatur som används på konteringsraderna
  • Rätt att se sekretessfakturor hos den du ersätter
  • Konteringsrättigheter som finns angivna på rollformulär
  • Ändra kontering i kontroll efter attest utan att attestsignaturen försvinner
  • Sätta Betalspärr på faktura


Du behåller din egen sökbehörighet och dina egna administrationsrättigheter.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.