Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

FAQ - Gällande Azure & Nya MediusGo

 • Hur stor förändring är den nya applikationen / gränssnittet för våra användare?
  Det nya gränssnittet är framtaget för att se mer modernt och pedagogiskt ut, vi har självklart även haft i åtanke att ingen användare ska behöva lära om sig på nytt. Man kommer som användare verkligen känna igen sig och kunna navigera utan några problem. Grundfunktionaliteten är densamma!

 • Hur lång tid innan flytt meddelar ni?
  Vi informerar om driftstoppet minst 14 dagar innan flytten sker i form av en informationssida som samtliga användare ser vid inloggning i systemet.

 • Hur långt beräknas driftstoppet vara i samband med bytet till nya plattformen?
  Flytten beräknas ta en arbetsdag. Det datumet ni är beräknade för flytt kommer ni inte åt er MediusGo miljö, och dagen efter flytten loggar ni in mot den nya adressen.

 • Medför det någon ökad kostnad för oss med bytet?
  Ni kommer att bibehålla samma kostnad som ni har enligt ert avtal idag.

 • Använder vi samma länk som idag när vi skall logga in i applikationen efter migreringen?
  Efter migreringen loggar ni in via app.mediusgo.com

 • Påverkas våra användare på något sätt när det kommer till inloggning? 
  De loggar in med mailadress istället för signatur som använts tidigare, och inloggning sker mot app.mediusgo.com. Samtliga användare behåller sitt befintliga lösenord.

 • Varför behöver alla användare ha en unik mailadress?
  Efter flytten till Azure och Nya MediusGo loggar man in med sin mailadress. Adressen behöver därför vara unik för att systemet skall veta vem det är som loggar in - helt enkelt!

 • Vad behöver vi som kund göra?
  Det är olika från kund till kund, vår ambition är att det ska vara så lite som möjligt.
  I det fall ni behöver göra något så kommer ni få veta det i god tid innan flytten.

 • Kommer våra inställningar i form av verksamhetsregler, attestregler och liknande att finnas kvar?
  Alla inställningar och parametrar kommer att vara inställt på samma sätt som tidigare.
  Gäller även verksamhetsregler och attestregler.

 • Vad är Azure och varför byter MediusGo till Azure?
   Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation
  Vi byter till Azure för att vi vill distribuera vår applikation på en modernare, säkrare och mer redundant plattform än den vi har idag. Den medför dessutom en enklare förvaltning för oss och ger oss bättre möjligheter till snabbare löpande uppdateringar Azure-plattformen är dessutom skalbar på ett mycket bättre sätt än vår befintliga plattform.

 • Finns det någon specifil mailadress jag kan skicka till om jag har frågor gällande flytten?
  Absolut, då kan du maila till cloudinfo-go@medius.com

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.