Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Övergripande beskrivning av huvudmenyerna

Organisation

 • Bolag: Här sker administration av juridiska enheter (inaktivering, skapande av nya samt kopiering av information mellan bolag).
 • Användare: Funktion för att skapa nya, ändra befintliga eller ta bort användare.
 • Roller: Funktion för att skapa nya, ändra befintliga eller ta bort roller.
  På rollen administreras alla behörigheter i systemet, så som t.ex. attesträttigheter, sök- och rapporträttigheter och administrationsrättigheter.
 • Köer: Funktion för att skapa nya, ändra befintliga eller ta bort köer.
  En ’kö’ är en mottagare av en faktura, kan vara en användare (person) eller en grupp av användare.
 • Ersättare: Funktion för att skapa nya, ändra befintliga eller ta bort ersättare.
 • Rapporter: Funktion för att ta ut rapporter främst över attestreglementet.
 • Instansmeddelande: Funktion för att skapa ett internt meddelande till hela företaget.

Attestreglemente

 • Specialattestregler: Funktion för att skapa nya, ändra befintliga eller ta bort specialattestregler. En specialattestregel tillåter eller begränsar attesträttigheter på en konteringsdimension eller en kombination av dimensioner och används som ett komplement till det grundläggande attestreglementet i systemet.
 • Attestregler: Funktion för att administrera grundläggande attesträttigheter per konteringsdimension.

Verksamhetsregler

 • Konteringsregler: dimensioner: Funktion för att underhålla regler för hur konteringsdimensionerna per konteringsrad förhåller sig till varandra. (Kostnadsställe ’xxx’ får inte kombineras med projekt ’yyy’).
 • Konteringsförslag: Funktion för att administrera konteringsförslag som systemet automatiskt påför importerade fakturor. Konteringsförslag kan skapas utifrån referens, leverantör, referens & leverantör eller ett förslag per bolag.
 • Konteringsmallar: Funktion för att administrera konteringsmallar. Konteringsmallarna används av handläggarna i MediusGo vid kontering av återkommande fakturor i systemet som inte är lämpliga att hantera via automatiska konteringsförslag.
 • Fakturareferenser: Funktion för att administrera referensregister. Referensregistret används främst för att systemet automatiskt ska kunna föreslå adressater vid skickande av faktura från ankomstregistrering.
 • Kontrollsteg i flödet: Funktion för att administrera regler som automatiskt styr fakturor till olika kontrollsteg i arbetsflödet.
 • Flödesmallar: Funktion för att administrera flödesmallar i systemet. Flödesmallar används för att i förväg skapa färdiga adresseringsförslag för en fakturas väg genom systemet.
 • Avtalsfakturor: Funktion för att administrera definitioner och åtgärder för återkommande fakturor som utgör fakturering mot ett bakomliggande avtal.

Basregister

 • Kontoplan: Här presenteras importerad kontoplan från ekonomisystemet. Möjlighet finns att ändra värden men detta ska normalt ske via ekonomisystemet som i alla lägen är moder över alla basregister.
 • Kodplan: Här presenteras importerad kodplan från ekonomisystemet. Möjlighet finns att ändra värden men detta ska normalt ske via ekonomisystemet som i alla lägen är moder över alla basregister.
 • Leverantörer: Här presenteras importerat leverantörsregisters innehåll. Möjlighet finns att ändra värden men detta ska normalt ske via ekonomisystemet som i alla lägen är moder över alla basregister.
 • Valuta: Här presenteras importerade valutakurser. Möjlighet finns att ändra värden men detta ska normalt ske via ekonomisystemet som i alla lägen är moder över alla basregister.
 • Externa register: Används för att presentera register vilka används i samband med utveckling och införande av kundanpassningar, där anpassningen styrs av någon form av referens/styrtabell där värdena i tabellen behöver kunna administreras av kund.

Systemkonfiguration

 • Konteringssträng: Här bestämmer du hur utseendet på konteringsstämpeln ska se ut, vilka delar som man skall kunna kontera på. Ex. Konto, Kostnadsställe.
 • Systeminställningar: Här sker grundläggande parametersättning av systemet.
 • Skatter och Avgifter: Här samlas de inställningar som kan göras avseende hantering av skatter och avgifter.
 • Import: Här konfigureras hur och vad som skall läsas in när filen med fakturor kommer.
 • Admin logg: Här listas alla åtgärder som är utförda av en administratör i adminverktyget.
 • System logg: Här kan listning göras av olika felrapporterade händelser i systemet i syfte att felsöka i systemet.
 • Integration: Här kan de olika integrationsjobb som finns med ekonomisystemet köras manuellt vid behov.
 • Lösenordskonfigurering: Här konfigureras vilka krav (längd, sammansättning, giltighetstid etc.) som ska gälla för de lösenord som administreras på användarna i MediusGo.
 • Mailnotifiering: Här konfigureras (avsändare, mottagare, rubrik, text etc.) de automatiska mail som skickas av systemet till användarna.
 • Sökfilter: Här konfigureras de alternativ som ska finnas i droplisten Anpassad status på sökformuläret i MediusGo.
 • GUIInställningar: Här konfigureras det dynamiska gränssnittet där ni kan välja vilka fält som ska visas i MediusGo.
 • Integrationskonfiguration: Här finns möjlighet att administrera innehållet i tabellen för Integrationskonfiguration.

Faktura

 • Låsa upp faktura: Här sker upplåsning av fakturor som av olika skäl kan ligga kvar låsta i en arbetskö.
 • Ärenden: Här sker återförande av fakturor vilka är skickade till ett steg men saknar adressat.
 • Fakturadubbletter: Här sker administration av fakturadubbletter per leverantör.
 • Kvittenser: Här sker manuell betalningskvittering av fakturor.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.