Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kvittenser

Under huvudmenyn Faktura finns menyalternativet Kvittenser.


Syftet med funktionen är att i efterhand kunna göra uppdateringar på en faktura avseende betalningskvittens och/eller bokföringsdatum.


Detta kan nyttjas i fall där en betalningskvittens inte lästs in korrekt, eller om en faktura har fel bokföringsdatum inför t.ex. definitivbokning.


Utför uppdatering av fakturas betalstatus och/eller bokföringsdatum

Gå till menyalternativet Faktura – Kvittenser och följande formulär visas:


Precisering av vilken faktura som ska uppdateras kan ske med hjälp av följande uppgifter/kombination av uppgifter:

  • FakturaID: Finns att utläsa på en faktura i MediusGo längst uppe till vänster under Övrigt-menyn på fakturan.
  • Verifikationsnummer: Finns att utläsa i fakturahuvudet på en faktura.
  • Leverantörsnummer och Fakturanummer: Finns i fakturahuvudet på en faktura i MediusGo.
  • Löpnummer: Finns att utläsa på en faktura i MediusGo till vänster under Övrigt-menyn på fakturan.

Ange något av ovanstående alternativ, och fyll i Betaldatum och/eller Bokföringsdatum för aktuell faktura och välj Spara för att utföra uppdateringen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.