Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Arbetsköfönstret


Arbetsköfönstret består av tre olika delar:

Det är möjligt att ändra storlek på de olika delarna genom att dra i den prickade ytan under fakturalistan och mellan fakturabild och fakturainformation


Menykolumnen

Längst till vänster finns en svart kolumn med ett antal ikoner där ikonen för den sida som för närvarande visas är vit.

Visar startsidan med fakturalistan.
Öppnar sökformuläret som en egen flik, läs mer om detta i artikeln Sök.
Öppnar startsidan för Dashboarden, läs mer om detta i artikeln Dashboard.
Öppnar sidan för Inställningar, läs mer om detta i artikeln Inställningar.
Öppnar administrationsverktyget i en egen flik. Visas endast för användare som har aministrationsrättigheter.
Tar Dig till hjälpartiklar.
Logga ut.


Fakturalista

Roller, köer och ersättare

Överst på sidan finns de roller Du tillhör och dessa används för att filtrera köerna utifrån rolltillhörighet.


Under rollerna visas de köer Du har tillgång till, klicka på en kö och fakturorna i denna visas i listan.

Vid köerna finns två knappar:

Uppdaterar antalet fakturor i köerna.
Döljer de köer som för närvarande är tomma.

Överst till höger finns en droplist som visar vilken användare Du för tillfället arbetar som. Om du är ersättare för någon är det i den droplisten Du väljer vems fakturor det är Du vill arbeta med. När Du arbetar som ersättare kommer ikonen vid droplisten att vara blå.


Fakturalista

I listan visas de fakturor som finns i den kö Du för närvarande valt.

Klicka på det blå fakturanumret för att öppna en faktura och på den övriga delen av raden för att visa fakturabild och information om fakturan i nedre delen av fönstret. Kryssrutorna, till vänster, används vid bunthantering, läs mer om detta i artikeln Bunthantering

Vilka kolumner som visas väljs på inställningssidan, läs mer om detta i artikeln Inställningar.


Antal per sida

Under fakturalistan är det möjligt att välja hur många fakturor som ska visas i listan samt bläddra mellan dessa sidor.

Välj antal i droplisten, om det finns fler fakturor i kön aktiveras pilarna som används till att bläddra mellan sidor.


Filter

Om det är många fakturor i köerna kan det vara smidigt att filtrera listan via knappen , läs mer om detta i artikeln Filter.


Bokmärken

Klicka på ute till höger och en lista visas med dina bokmärkta fakturor.
Läs mer om detta i artikeln Bokmärken.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.