Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Dashboard

Klicka på  i den svarta menykolumnen till vänster.


Välj bolag

Börja med att välja bolag i droplisten överst på sidan.

Bocka i de bolag du vill se och klicka på krysset för att stänga formuläret.


Tips för att välja bolag

  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Välj alla bolag i listan genom att klicka på Välj alla.
  • Ta bort tidigare markerade val genom att klicka på Ta bort alla val.


Ange datum

Längst till höger finns fält för att ange för vilken period Du vill se fakturor.


Diagram

Dashboarden kommer efterhand att utökas med fler diagram för att ge en bättre överblick över verksamheten.

Diagrammen finns uppdelade på två flikar överst på sidan, Faktura och Kontering.


Faktura

Diagrammet Fakturor i steg visar hur många fakturor som finns i respektive steg.Klicka på en stapel och en lista med aktuella fakturor visas.

Klicka på en faktura i listan för att titta på den.


Kontering

Diagrammet Konterat belopp visar hur mycket som har konterats på vald kombination av dimensioner.


  1. Börja med att välja bolag, endast de bolag som är valda överst på sidan finns valbara i droplisten.
  2. Välj vilken dimension Du vill se.
  3. Välj ett värde genom att klicka på en stapel.
  4. En droplist för att välja en till dimension visas.
  5. Upprepa punkt 2-3 till dess Du har den kombination av dimensionsvärden Du vill se.
  6. Klicka på knappen Visa fakturor för att visa en lista med de fakturor som är konterade med den aktuella kombinationen.


För att ändra värden klickar man på krysset vid den dimension man vill ändra på och väljer en annan stapel.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.