Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Inställningar

Klicka på   i den svarta menykolumnen till vänster för att komma till Inställningar och följande meny visas:
Användare

Överst finns inställningar som rör användare.


Profil

Språk

Under Profil väljer du vilket språk som du vill använda i applikationen. Välj i droplisten och språket ändras direkt.

Vid svenska används datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD och vid engelska används formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.


Enterknapp som Tabknapp

Vill Du, vid kontering, använda Enter istället för Tab för att flytta markören väljer Du detta här.


Ersättare


Lägga till ersättare

De rättigheter din ersättare ärver från dig är följande:

  • Bolag
  • Köer
  • Attesträttigheter, men det är ersättarens egen signatur som används på konteringsraderna
  • Rätt att se dina sekretessfakturor

Ersättaren behåller sin egen sökbehörighet och sina egna administrationsrättigheter.


Observera!


Om du är ersättare för andra användare kommer din ersättare att bli ersättare även för dessa.


Klicka på knappen Ny för att öppna formuläret för att lägga till ersättare


 Sök och välj den användare Du vill ska ersätta dig. Ange datum och klicka på Lägg till


Redigera ersättare

Vill du ändra datumperiod på någon ersättare börjar Du med att markera den användaren i listan och klickar på Redigera. Följande formulär öppnas:

Skriv in de nya datumen och klicka på OK


Ta bort ersättare

Markera en ersättare i listan och klicka på Ta bort.


Alternativ funktion vid hantering av ersättare

För installationer där användaren inte har rättighet att välja ersättare fritt ur användarlistan, gäller att endast någon av de fördefinierade användarna kan markeras och tidsperiod för ersättaren anges.


Lägga till ersättare i Administrationsverktyget

Det är även möjligt att lägga till och ta bort ersättare i aministrationsverktyget. Läs mer om detta i artikeln Lägga till Ersättare.


Kolumner

Här finns inställningar för de kolumner Du vill ska visas i de olika fakturalistorna som finns i systemet.

Välj den lista Du vill ändra, bocka i de kolumner Du vill se.

Du kan klicka och dra kolumnnamnen för att lägga dem i den ordning du vill ha dem i respektive fönster.

Klicka sedan på Spara

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.