Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Fakturafönstret

När Du öppnar en faktura kommer Du till Fakturafönstret som innehåller fyra olika delar.


Det går att ändra storlek på delarna genom att dra i det prickade fältet  ovanför konteringsraderna och till höger om bilden.


Fakturabilden

Till vänster på sidan finns fakturabilden, läs mer om dess funktioner i artikeln Fakturabilden.


Knappar och information

Överst på sidan finns en del knappar och information

 • Stäng fakturan: Klicka på  för att stänga fakturan.
 • Status: Överst, till vänster, visas i vilket steg fakturan befinner sig.
 • Användare: Överst till höger finns en ruta som visar vilken användare du arbetar som. Om Du agerar i form av ersättare kommer ikonen att vara blå och namnet visar vem du ersätter. Du väljer vilken användare du vill jobba som i samma droplist i Arbetsköfönstret.

Vilka knappar som visas varierar beroende på rollbehörighet

 • Spara: Klicka på den knappen om du vill spara dina ändringar. Fakturan sparas automatiskt när den skickas vidare. Knappen är inaktiv om inga ändringar gjorts på fakturan.
 • Skriv ut: Möjlighet finns att skriva ut fakturabild och information. Läs mer om detta i artikeln Skriv ut.
 • Bokmärken: Fakturor kan bokmärkas för att lättare kunna hittas. Läs mer om detta i artikeln Bokmärken.
 • Support: Denna knapp ger möjlighet att rapportera tolkningsfel och be vår support om hjälp. Läs mer om detta i artikeln Skapa supportärende från fakturan.
 • Bilagor: Andra dokument kan kopplas till fakturan. Läs mer om detta i artikeln Bilagor.
 • Betalningsspärr: Det finns en möjlighet att märka upp fakturor med en betalspärr i de fall fakturan inte ska betalas. Läs mer om detta i artikeln Betalningsspärr.
 • Bokningsspärr: Det finns en möjlighet att märka upp fakturor med en bokningsspärr i de fall fakturan inte ska bokas. Läs mer om detta i artikeln Bokningsspärr.
 • Sekretess: Möjlighet finns att sekretessmärka fakturor. Läs mer om detta i artikeln Sekretessfakturor.
 • Etiketter: Möjlighet finns att märka upp fakturor med etiketter. Läs mer om detta i artikeln Etiketter.

Längst till höger finns två knappar

 • Öppna nästa faktura automatiskt: Om du vill att nästa faktura ska öppnas automatiskt efter att du skickat den du har öppen, klickar du på pilen bredvid Skicka-knappen. Knappen blir då gul  och inställningen sparas till dess du klickar på knappen igen
 • Skicka: Klicka här när Du är klar med fakturan och ska skicka den vidare. Läs mer om detta i artikeln Skicka fakturan vidare.

Fakturainformation

I mitten av fönstret finns information om fakturan uppdelad på 5 sektioner.


För att expandera/minimera sektionerna klickar man på /.

För att visa/dölja sektionerna används menyn till höger.

Innehållet i de olika sektionerna finns beskrivna i följande artiklar:

Meddelanden

Öppna Meddelanden genom att klicka på  i den högra menyn. Siffran i blått visar antalet meddelanden som finns. Om det senaste meddelandet är ett systemmeddelande kommer meddelandepanelen att öppnas automatiskt.Systemmeddelanden och användarmeddelanden visas med olika ikoner i listan.

För att skriva ett meddelande går Du längst ner på panelen, skriver ett meddelande och klickar på


Konteringsrader

Längst ner i fakturafönstret finns konteringsraderna

För att visa konteringsraderna under bilden klickar man på bredvid rubriken.

Hur man arbetar med konteringsraderna beskrivs i artikeln Kontering av fakturor.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.