Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Konteringsmallar

Konteringsmallar kan användas för att förenkla konteringen på fakturor som återkommer regelbundet.

Konteringsmallarna kan skapas i direkt vid handläggning av en faktura, alternativt via administrationsverktyget. 

Använda konteringsmallar

Skriv mall i kontofältet och en lista med befintliga mallar visas, välj mall och tabba till nästa fält eller tryck enter så kommer mallens konteringsrader att användas och aktuell fakturas belopp fördelas enligt den fördelning som finns i mallen.


För att använda en mall på återstående belopp skriver Du mall i kontofältet på den nedersta raden och väljer mall i listan. Det återstående beloppet kommer då att fördelas enligt mallen.

Skapa konteringsmallar

  1. Öppna en faktura och kontera den på det sätt du vill att mallen ska se ut.
  2. Bocka i rutan på de rader som ska ingå i mallen.
  3. Klicka på droplisten Välj radaktivitet och välj alternativet Skapa mall


Ett formulär öppnas där Du ser de rader Du valt med en procentuell fördelning av beloppen.


Ange ett namn på mallen och välj alternativ om mallen skall vara allmän eller privat. Behörighet för att skapa allmänna mallar sätts på rollformuläret. Justera eventuellt procentsateserna på raderna och tryck därefter OK för att spara.


Mallar kan även skapas och tas bort i Administrationsverktyget, läs mer om det i artikeln Skapa och ta bort konteringsmallar

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.