Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Factoringfakturor

Allmänt

För att leverantörsstatistik ska hållas oberoende av factoringbolag finns det möjlighet att ange den egentliga leverantören bakom en faktura från ett factoringbolag.

Vid sökning av faktura från leverantör som använt factoringbolag kommer den att återfinnas med den egentliga leverantörens namn.


Factoringbolag i leverantörsregistret

Hur factoringbolag, dvs betalningsmottagare som inte är egentlig leverantör, hanteras i leverantörsregistret är beroende på ekonomisystem och integrationen mellan MediusGo och ekonomisystemet.

I vissa fall förs informationen om factoringbolag över automatiskt men om det inte gör det kan man markera dessa leverantörer i Leverantörsregistret i administrationsverktyget.

Är du osäker på hur det fungerar för ert ekonomisystem, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.


För att markera factoringbolag i administrationsverktyget gör man så här:

  1. Gå till menyalternativet Basregister – Leverantörer – Leverantörer, klicka på Visa och sedan på den leverantör som är aktuell.
  2. Bocka i rutan Factoring och klicka på Spara

Inkommande faktura från befintligt factoringbolag

Inkommande fakturor från factoringbolag (där factoringbolaget är en registrerad leverantör i leverantörsregistret) kommer automatiskt att skickas till kön Leverantörsregistrering.

När fakturan öppnas i Leverantörsregistreringen kommer den att se ut så här:

  1. Välj den egentliga leverantören bakom fakturan genom att skriva i det högra leverantörsfältet.
  2. Skicka sedan fakturan vidare.


Om en factoringleverantör felaktigt valts i importen väljer du en ny leverantör i det vänstra leverantörsfältet innan fakturan skickas vidare.


Inkommande faktura från nytt factoringbolag

Inkommande fakturor från nytt factoringbolag som inte finns i leverantörsregistret kommer efter import att skickas till Leverantörsregistrering på samma sätt som andra fakturor från nya leverantörer.

Efter att factoringbolaget registrerats i ekonomisystemets leverantörsregister, och uppdaterats med flaggning för factoring ska factoringbolaget kopplas till fakturan i MediusGo på samma sätt som för ett befintligt factoringbolag enligt ovan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.