Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Ta bort och ändra Ersättare

För att ta bort och ändra befintliga ersättare i systemet går Du till Organisation - Ersättare.


Det finns två alternativ för att visa ersättare:

  • Visa användare som har ersättare
  • Visa ersättare

Välj det alternativ Du vill se och klicka på Visa.


Visa användare som har ersättare

I listan visas alla användare som har ersättare, klicka på den användare Du vill se och följande formulär öppnas:


På formuläret visas de ersättare som finns för vald användare.

För att ändra tidsperiod på en ersättare markerar Du denne i listan, ändrar datum och klickar på Ändra.

För att ta bort en ersättare markerar Du denne i listan och klickar på Ta bort.


Visa ersättare

I listan visas alla ersättare som finns, klicka på den ersättare Du vill se och följande formulär öppnas:

 

På formuläret visas de användare som vald ersättare ersätter.

För att ändra tidsperiod på en användare markerar Du denne i listan, ändrar datum och klickar på Ändra.

För att ta bort en användare markerar Du denne i listan och klickar på Ta bort.


Ta bort förfallna ersättare

För att enkelt ta bort samtliga ersättare som inte längre är aktuella klickar man på knappen Ta bort förfallna ersättare.

Samtliga ersättare vars tidsperiod gått ut tas då bort ur systemet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.