Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Vem föreslås som mottagare

När en faktura skickas finns det flera saker som styr vilka som är föreslagna som mottagare på Skicka-formuläret.


Till sakgranskning

Referens

Det kan vara en referens på fakturan som är kopplad till en viss användare i referensregistret.

Referensen på fakturan kan matcha en viss användares signatur i MediusGo.

Läs mer om referenser i artikeln Fakturareferenser.


Flödesmall

Det kan vara en flödesmall på konteringsförslaget som använts. Läs mer om detta i artikeln Konteringsförslag.

Flödesmall kan också väljas på Skicka-formuläret och då föreslås automatiskt användaren i mallen.

Läs mer om detta i artikeln Skicka vidare.


Dimensionstillhörighet på användare

Det kan finns dimensionstillhörighet på en viss användare så att konteringen av fakturan styr.

På användarformuläret, under Användaregenskaper på bolag, finns två flikar med rubriken Dimensionstillhörighet.

Om fakturans kontering matchar något av värdena på dessa flikar kommer aktuell användare föreslås som sakgranskare.

Läs mer om detta i artikeln Lägga upp ny användare.


Till attest

Chef

Användraens angivna chef föreslås automatiskt som attestant. Chef anges i administrationsverktyget under Organisation-Användare, läs mer om detta i artikeln Lägga upp ny användare


Attesthierarki

Om attesthierarki används föreslås den attestant som har attesträtt i nästa steg.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.