Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Bunthantering

För att godkänna flera fakturor samtidigt kan bunthantering användas i arbetsköfönstret.

För att denna funktion ska kunna användas krävs att parametern UseWorkqueueSend är satt till Ja.


Till vänster i fakturalistan finns en kryssruta för varje faktura, bocka i de fakturor Du vill skicka, fakturor med olika status kan skickas samtidigt, och välj en av de tre knapparna Godkänn, Utredning och Inte min som finns under fakturalistan.

Kryssrutan på rubrikraden används till att markera samtliga fakturor i kön, för att denna ska synas måste parametern AllowBatchApproveAll vara satt till Ja.


Godkänn

Fakturorna går till nästa steg om systemet vet vem som är adressat. Om någon faktura inte kan skickas via bunthantering visas ett meddelande om vilken faktura det gäller och varför den inte kan skickas. Dessa fakturor måste öppnas och hanteras var för sig.


Ankomstregistrering

Fakturorna går till sakgranskning.

* Fungerar inte ännu för sekretessfakturor eller fakturor som ska adresseras utifrån dimensionstillhörighet.


Sakgranskning

Användarens signatur sätts för sakgranskning på alla rader som inte har en signatur sen tidigare.

Fakturorna går till attest.

* Fungerar inte ännu för sekretessfakturor.


Attest

Användarens signatur sätts för attest på alla rader där användaren har attesträtt och som inte har en signatur sen tidigare.

Fakturorna går till betalning.

* Fungerar inte ännu om fakturan har en flödesmall med kopiasteg.


Kontroll- och Kopia steg

Fakturorna går vidare till attest eller betalning beroende på kontrollsteg. Kopiorna arkiveras.


Utredning

För att skicka en eller flera fakturor till Utredning markeras dessa i listan och när man klickar på knappen Utredning öppnas ett formulär för att ange meddelande. Om flera fakturor skickas samtidigt sätts samma meddelande på samtliga fakturor.

Möjligheten att skicka till utredning från arbetsköfönstret finns i din Personliga kö, Invänta kreditfaktura och Överskriden tid.


Inte min

Knappen Inte min används när Du har fakturor, i din kö, som samtidigt skickats till andra användare och Du inte ska handlägga dessa. 

Fakturorna tas då bort utan åtgärd från din kö.

Denna knapp aktiveras endast när Du markerat en faktura som ligger hos flera användare.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.