Kundportal

Hem Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kö för automatiska steg


Observera!

Fakturorna i denna kö ska hanteras automatiskt av systemet och ska därför inte röras.

Kö för automatiska steg skapas vid installation av MediusGo och används för att presentera fakturor som befinner sig i ett steg i arbetsflödet där systemet ska utföra automatisk behandling av fakturorna.

När en faktura skickas in i kön för automatiska steg väntar fakturan på att tas om hand av integrationen mellan MediusGo och ekonomisystemet. Exempel på sådant steg i flödet är när fakturorna ligger för att invänta en automatisk kvittens från ekonomisystemet på att fakturan bokats korrekt.


Kolumnen Överförd, längst till vänster, visar om fakturan hanterats av systemet.

Om det står "Ja" har information om fakturan förts över till ekonomisystemet och om det står ett datum har en kvittens tagits emot.


Hur länge en faktura ligger i Kö för automatiska steg varierar mellan ekonomisystem men om den stannat i kön längre än en timme, kontakta vår support. 

Gäller det en faktura, använd supportknappen på fakturan enligt artikeln Maila supporten.

Gäller det flera fakturor, Registrera supportärende i kundportalen och ange vilka fakturor det handlar om.


För snabbare hantering, ange i ärendet vad som står i kolumnen Överförd på de fakturor det handlar om. 

Om fakturan är överförd till ekonomisystemet ange även Verifikationsnr, Verifikationsserie och Löpnr. Om ert ekonomisystem inte använder alla dessa ange de ni använder.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.